Empati, hvordan opplever du virkeligheten?


Hva er empati? Dette er noe av det man lærer på empati-workshoppen på fremtidskonferansen. Her lærer man hvordan man selv kan vise og hvordan andre mennesker og dyr viser empati.

Tekst og foto av Marie Midtun
Video av Jessica Celine Stenersen

Workshoppen går ut på å forstå følelser. Elevene skal lære om å kunne sette seg inn i andres sko, deres virkelighet og hvordan de opplever den. De har flere aktiviteter som skal hjelpe elevene med dette. Her bruker de dyr som hjelpemiddel. Mange av elevene har laget egenproduserte videoer av deres dyr og hvordan de viser empati.

I dag kunne elevene selv velge hvordan de ville jobbe. Noen er her på skolen og jobber med hvordan man kan vise empati og vise dette gjennom et skuespill. NGVMedia har snakket med noen av disse elevene om hva de tenker om dette opplegget. Alle elevene synes det hadde vært for lite teori. Det kom også opp forslag om at de heller ville jobbe med andre mennesker istedenfor å jobbe med rollespill i grupper slik som de gjør nå.

“Vi vil heller snakke med andre mennesker om deres følelser”  

– Dimitry

Elevene hadde forventet noe annerledes fra denne workshoppen.

Tine og Freyr

“Det er nesten som om vi går på drama linjen”

– Tine

Det er ikke bare rollespill de holder på med på denne gruppen. En annen del av gruppen er hjemme og holder på med et eksperiment med dyr. Her skal de filme seg selv og dyrenes emosjonelle reaksjoner i ulike situasjoner. Vi på NGVMedia har fått lov til å være med på et av disse eksperimentene og fått filme. Hunden, Charlie, har ikke møtt denne personen på flere måneder, men har tidligere overnattet og brukt mye tid med denne personen. Her skal vi se på hundens emosjonelle reaksjon og om han husker personen eller ikke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *