Å velge bane over bil må være et frivillig valg

Bompengedebatten har gjort at flere unge engasjerer seg i politikk, nettopp fordi det er blitt så dyrt. Å kjøre gjennom bompengeringen koster 41kr pr vei, det vil si at om en elev skal kjøre til og fra skolen hver dag i en måned vil det koste 1640 kr (82kr dagen).

Skrevet av Pauline Ullebust

Dette blir veldig økonomisk krevende for de som ikke har like god økonomi. Dette kan skape et unødvendig skille i samfunnet, mellom de som er så heldige å har velstående foreldre og de som ender opp med å betale det selv.

Vi må alle iverksette tiltak for miljøet, men hvilke miljøvalg man tar skal være personlig og frivillig. Bompengene tar vekk dette valget fra mange. En familie kan for eksempel velge kjøttfrie dager, unngå flyreiser, bruke gjenbrukbar plast eller kutte ned innkjøp av klær. Det vil da være urimelig å kreve at denne familien i tillegg skal bli økonomisk belastet av høye bompenger, når de kanskje er avhengig av å bruke bil for å få hverdagen til å gå rundt.

Det har vært mye fokus på bil og bompenger, men statistikk fra miljødirektoratet viser at veitrafikk bare er den største utslippskilden dersom man også regner med buss, og tungtransport.

Alene står fly for flere utslipp enn personbil og en familie som kutter flyreiser er mer miljøvennlig enn en familie som kutter ut bil.

Hentet fra Miljødirektoratet

Det er ikke bare ungdommen som har engasjert seg i bompengespørsmålet, de ulike politiske partiene har også delt sitt engasjement, og de er svært uenige. Frp sammen med Bompengepartiet ønsker å redusere bompengetakstene, og etterhvert fjerne bompenger helt, på den andre siden finner vi Venstre, de ønsker å beholde bompengene for å bruke det på å forbedre veiene.

I midten finner vi Høyre og Arbeiderpartiet, de ønsker å forbedre bompengesituasjonen sånn som den er, men fortsatt ikke fjerne det.

Problemet for de unge bilistene er økonomien, elever har ikke mye penger og mange blir forsørget av foreldrene. Derfor blir det veldig dyrt å betale for bompengene.

Enkelte partier ønsker å bruke bompengene på å utvide det kollektive tilbudet, som for eksempel ved å bygge bybanen ut til Åsane, via bryggen. De ønsker å få flere til å bruke kollektivtransport for å forbedre miljøet. Det er viktig å ta vare på miljøet, men det blir rett og slett feil at det er bilistene som skal betale store summer for å forbedre det kollektive tilbudet når det ikke er de som bruker det.

Noen unge bor langt unna skolen de går på og da vil det lønne seg å kunne kjøre til skolen, hvert fall noen dager i uken.

Kommunevalget nærmer seg, og debatten rundt bompenger er hetere enn noensinne. Mange meninger skal bli hørt, og politikerne strever etter å finne løsninger som tilfredsstiller alle. Bompengesituasjonen har gjort det veldig dyrt for unge med lav inntekt å komme seg fra A til B, og det kan være med på å skape et skille i samfunnet. Derfor trenger vi et bedre tilbud for de unge bilistene og det er på tide å ta tak i det, og det må handle om mer enn å gi bilistene «bilskam».


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *