Får fravær pga. forsinkelser

Rundt vinteren blir det mye forsinkelser i trafikken. Dette rammer spesielt skoleelever.

–Jeg synes det er dumt at forsinkelser på bybanen skal gi oss elever konsekvenser når det ikke er noe vi kan gjøre med problemet, sier Kristin Elise Mæland.

For å unngå forsinkelser mener noen at man må møte opp tidligere til bussen, men dette mener Kristin er feil.

– Man skal ikke måtte gå 20 min før fordi man er redd at det skal være problemer på bybanen eller på bussen
Hun er opptatt at lærerne må vise mer forståelse at på vinteren må man regne med litt forsinkelser pga føre.

Lærere må vise skjønn
–Nei, jeg ville ikke gitt fravær hvis elever kommer for sent pga forsinkelser på bybanen eller bussen, forteller Siren Halvorsen, lærer på Nordahl Grieg VGS.

Selv om mange lærere sier at man ikke skal få konsekvenser fordi man blir forsinket av kollektivtransport, er det fortsatt mange elever som opplever at de får anmerkninger eller fravær.

Selv sier Siren hvis en elev er sen hver dag og skylder på at bussen kom sent, bør det bli konsekvenser. Men hvis en elev kommer litt sent pga problemer på bybanen eller med bussen og dette er et enkelt tilfelle, bør lærere vise skjønn.

Gi beskjed
Martine Stordal forteller at de gangene hun blir rammet av forsinkelser, sender hun en melding til læreren at hun kommer litt sent.

–Det er lurt å sende en melding til læreren, slik at de skjønner at man kommer for sent pga at bussen eller bybanen er forsinket. Da slipper man ofte å få anmerkninger, forteller Martine.

Bybanen blir forbedret
Det oppstår ofte problemer med bybanen spesielt på vinterstid. Mange elever bruke dette som sitt fremkomstmiddel til skolen og blir derfor berørt hvis det blir problemer på linjen.

John Hansen, driftsleder i Keolis, forteller at de får stadig mer og mer stabile baner som skal tåle mer av vinterværet her i Bergen og håper dette vil fikse problemet litt. Keolis er dem som har ansvaret for driften av Bybanen.

Tekst og foto: Karina Farnes, Elida Gjøsund, Amalie Rau Hansen, Maria Seim og Isabelle Cabrera.

Kommentarer