-Selvfølgelig kan du nok om politikk

Ordfører i Bergen kommune mener at kunnskap ikke er en forutsetning for å bruke stemmeretten.

For stort fokus på å ha kunnskap om politikk før man benytter seg av stemmeretten sin, kan bidra til at førstegangsvelgere dropper å stemme, påpeker ordfører i Bergen kommune, Marte Mjøs Persen.

Ved forrige stortingsvalg var det 66,5 prosent av førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år som stemte. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Johannes Bergh, ved institutt for samfunnsforskning. Bergens nåværende ordfører mener det ville vært positivt for demokratiet dersom valgdeltakelsen blant unge ble høyere.

-Mange førstegangsvelgere sier at de ikke kan nok om politikk, og derfor lar de stemmen sin ligge. Til dette vil jeg svare, det holder at man tenker, mener eller føler. Det finnes ikke et minstekrav om kunnskap, for å bruke den stemmeretten du har, vektlegger Persen.

Redd for å trå feil

Skoleelev Balder Eidsheim (17), har for første gang mulighet til å stemme ved stortingsvalg, men han er en av de som sannsynligvis lar vær å stemme til høsten. Nettopp fordi han føler en mangel på nødvendig kompetanse om de forskjellige partiene, partiprogrammene og politikerne som står bak.

-Jeg ønsker ikke å stemme på et parti hvor makten kan utøves på en måte jeg ikke støtter. Selv om man er enig i en sak med et parti, kan man være uenig i en annen, og jeg ønsker ikke å bidra til at dette kan få uønskede negative konsekvenser, uttrykker Eidsheim.

Balder Eidsheim er en av mange som ikke vil stemme på grunn av for lite kunnskap, og mener det er vanskelig å se de mulige konsekvensene av å hjelpe et parti til makten.

Ansvaret om å informere

-Vi lever i en tid hvor man kan få svar på det meste og finne den informasjonen man vil på internett. Likevel har vi et kollektivt ansvar om å informere, og det er viktig å skape en debatt som er så interessant at den kan engasjere alle. Politikk handler om både de små og de store temaene, det handler om deg og meg, og hvordan vår hverdag former seg. Derfor er det viktig å ta opp saker som angår alle, slik at folk kan engasjere seg i det som er viktig for dem, mener politikeren.

Unggutten mener også at det er et kollektivt ansvar, men spesielt hos pressen. Han påpeker at partiene ofte er lite selvkritisk, og at god, uavhengig journalistikk som belyser både det positive og det kritikkverdige, er nødvendig for at allmennheten skal kunne få et best mulig utgangspunkt for å avgi en stemme.

-Jeg har til gode å møte noen som ikke har en mening angående et samfunnsrelatert tema, uttaler Persen.

Det trengs kun en hjertesak

-Mange skylder også på at de ikke finner et parti de er helt enig med, men det betyr ikke at du ikke kan stemme på de. Man kan ikke være enig i alt, og så lenge partiet vektlegger kun én ting som betyr noe for deg, vil ordføreren oppfordre til å avgi en stemme.

-Ikke engang jeg som er ordfører for Arbeiderpartiet, er enig i hele politikken til Arbeiderpartiet, og det skulle bare mangle, poengterer Marte Mjøs Persen.

Tekst og foto: Marie Fredly

Kommentarer