Advarer om økt nettmobbing

Politibetjent Dag Vidar Nordhus forteller at politiet jobber aktivt med å stoppe nettmobbing.

Stadig nye apper gjør det vanskelig for politiet å stoppe nettmobbingen.

Medietilsynets undersøkelse for 2014 viste at nettmobbing var på vei ned. Men ifølge politibetjent Dag Vidar Nordhus ved Stord lensmannskontor øker mengden med anmeldelser på nettmobbing. Dette gjelder særlig ungdomsskoleelever.

Og for de som opplever det, kan følgene være svært alvorlige. «Lise» kom seg gjennom nettmobbingen fordi hun hadde venner som kunne redde henne.

Straffbart, og enkelt å avsløre
– Det kommer stadig flere nye apper og programmer som kan brukes til nettmobbing, forteller Nordhus.

– Konsekvensene av å bli mobbet er mange. De som bli mobbet tror ofte at det er deres egen feil, og dette går ofte utover mobbeofferets selvbilde. Langtidsmobbing over nettet kan få veldig store konsekvenser. Mobbeofrene kan til slutt få angst, depresjon og til og med selvmordstanker. Det ikke mange vet er at det faktisk er straffbart å mobbe andre over nettet, enten du er anonym eller ikke. Selv om du tror du er anonym er det veldig enkelt for politiet å finne ut hvem du faktisk er.

«Jeg fikk spørsmål som “hvorfor er du så stygg?” nesten daglig» – Lise, utsatt for nettmobbing

Nettmobbing, eller digital mobbing, er ifølge Nordhus et samlebegrep på mobbing som foregår over digitale plattformer som mobil eller pc. Nettmobbing kan foregå direkte ved at noen for eksempel sender en hatmelding til deg, eller indirekte ved at andre baksnakker deg på nettet.

– Noe av det jeg angrer mest på i livet
En av dem som har opplevde å bli mobbet over nett er “Lise”. Hun har gått med på å fortelle hvordan det var så lenge hun får være anonym.

– Stedet mobbingen foregikk på var en app kalt ask.fm. Ask.fm er en app der du lager en bruker og stiller spørsmål til andre. Folk kan også stille spørsmål til deg. Man velger selv om spørsmålene er anonyme eller ikke, men de fleste velger å være anonyme, forklarer hun.

”Lise” forteller at hun lastet ned en app, fordi flere av vennen hennes gjorde det.  Hun tenkte ikke et sekund på at hun kunne komme til å bli mobbet.

– Det å ha lastet ned ask.fm er noe av det jeg har angret på mest her i livet. Jeg fikk spørsmål som “hvorfor er du så stygg?” nesten daglig.

Venner er de som gjør sånt titusen ganger lettere
– Noe jeg var veldig glad for, var at jeg sa ifra om problemet relativt tidlig, sier ”Lise” med et lettet uttrykk i fjeset. Hun hadde fortalte det til vennene sine, som igjen sa at hun skulle si ifra til foreldrene sine.

– Vennene mine gjorde at jeg kom gjennom denne vonde tiden. De støttet meg hele tiden og gjorde det titusen ganger lettere, sier hun.

“Lise” tar en liten pause. Dette er tungt å snakke om.

– Anmeldelse var i tanken mine, siden noe av det var ganske krenkende. Etter hvert begynte jeg å ikke bry meg så mye. Jeg tenkte at disse menneskene ikke er intelligente nok til å forstå hva de gjør, og derfor gadd jeg ikke å bry meg med dem. Hadde jeg fått et sånt spørsmål i dag hadde jeg bare oversett det, kanskje ledd litt. Det er jo så dumt, sier hun med et lurt smil rundt munnen.

«Vi ser særlig en økning på ungdomsskoletrinnet» – Dag Vidar Nordhus, politibetjent 

Økende problem på ungdomsskolen
Nettmobbing økte kraftig på lik linje med tilgjengeligheten på digitale plattformer. De siste årene har den generelle mengden nettmobbing gått ned, mens politiet mener at nettmobbingen blant ungdom, spesielt på ungdomsskolen, har økt. Politibetjent Dag Vidar Nordhus ved Stord lensmannskontor har flere års erfaring med nettmobbing. Han forteller om en mobbeform som stadig brer om seg, særlig blant ungdomsskoleelever.

– Opplever politiet at det er færre som blir mobbet på nettet nå enn tidligere?

– Nei, det skulle jeg gjerne ønske. I dag kommer det flere og flere apper og programmer som blir brukt til å mobbe andre med, og mange av disse er anonyme. Vi ser særlig en økning på ungdomsskoletrinnet.

– Hvem er det som mobber mest på nettet – gutter eller jenter?

– Både jenter og gutter mobber over nettet, men det litt forskjell på hvordan. Jenter mobber ofte på en mer utspekulert måte ved f.eks. å fryse ut og eller angripe det som har med kropp og følelser å gjøre (integritetskrenking). Gutter er mer direkte og truende. Vi har sett at mange av disse sakene har ført til at det har oppstått voldsepisoder, hovedsakelig for gutter. Istedenfor å løse problemet ved å snakke med voksne gjør de gjerne opp for seg med en slåsskamp etter skolen.

Egen politipatrulje jobber med nettmobbing
Nettmobbing er et av
 temaene for årets sesong av nett-serien SKAM. Så langt har ingen av dem som har blitt mobbet valgt å anmelde. Men dette er en mulighet, og Nordhus forteller at politiet alltid tar det på alvor når noen anmelder nettmobbing.

«Hvis mistenkte er over 15 år, pleier saken som oftest å ende med en bot» – Dag Vidar Nordhus, politibetjent 

– Det første vi ser på er om handlingen er straffbar og om det er noe vi må undersøke. Dette gjøres av politijuristen vår. Hvis han eller hun ber oss om å gå videre med saken, kaller vi inn mistenkte til avhør. Alder har en viktig rolle i dette. Dersom mistenkte er under 15 år sender vi saken videre til barnevernet og lar de ta seg av det. Hvis mistenkte er over 15 år, pleier saken som oftest å ende med en bot. Som regel avgjør vi denne type saker i samråd med en SLT-koordinator (ansatt i kommunene som jobber med kriminalitetsforebygging, journ. anm.). Vi har ofte en bekymringssamtale med de involverte partene, altså mistenkte og foresatte. Noen ganger er sakene så alvorlige at vi sender det inn til Konfliktrådet, men det at en slik sak har gått til domstolen er veldig sjeldent når det er snakk om ungdommer.

– Er det noe dere som politi gjør for å hindre mobbingen på nett? Eller er det litt utenfor deres kontroll?

– Vi i politiet samarbeider med skolene, SLT-koordinatorene i kommunen, MOT og Barnevakten om å holde foredrag for elever, lærere og foreldre. Vi har en egen forebyggende patrulje på kontoret som reiser rundt på skoler, idrettslag og fritidsklubber og holder foredrag og kurs. Her forklarer vi for ungdommen hvilke konsekvenser en kan få, både for den som mobber og den som blir mobbet. Politiet satser i disse dager også mer på det som vi kaller nettkriminalitet, legger Nordhus til.

 

Av: Irene Shyama Nordhus Kjeilen

 

Kommentarer