Jobber med å få til nytt helpraktisk mediefag

Gode nyheter til de som ønsker en mer praktisk MK-linje.

Mette Granli (t.v) og Albertine Aaberge presenterte argumentene for en mer praktisk MK-linje under Medielærerseminaret.

Skoleåret 2016-17 ble den nye ordningen på medier og kommunikasjon (MK) innført for første gang. Linjen er ikke lenger et yrkesfag, men en studieforberedende linje, og med denne overgangen mener mange at mediefagene har blitt mindre praktiske.

Men nå jobbes det med et nytt fag hvor det praktiske får større fokus. Dette forteller Mette Granli og Albertine Aaberge som ledet workshopen “Hvordan få til praksis på nye MK?” under Medielæreseminaret 2017, arrangert denne uken på Nordahl Grieg vgs. Mediepedagogene står bak det årlige seminaret. 

Jobber med nytt fordypningsfag
På yrkesfaglig MK hadde man på både Vg1 og Vg2 et fag som heter PTF (prosjekt til fordypning). I dette faget får elevene en frihet til å jobbe med det som interessere dem, eventuelt få en praksis plass hos en mediebedrift. Men med den nye ordningen forsvant dette faget, og elever på Vg1 skulle gjerne hatt et slikt fag.

Da kan Aaberge gi dem et håp, for de som lager de nye læreplanene, prøver nå å få til et fag på Vg3 som er veldig likt det tidligere PTF-faget. Faget skal hete Medieutvikling. Hensikten med dette faget er at elever skal få utdype seg i det de vil, og det vil være mulig med en praksisplass i en mediebedrift.

– Jeg krysser fingrene for at dette vil bli mulig å gjennomføre, for dette vil være bra for MK-elevene, sier Aaberge.

Under workshopen “Hvordan få til praksis på nye MK?” diskuterte medielærerne hvordan man skal få til dette med færre skoletimer.

Mer fokus på entreprenørskap
Granli har holdt på med ungdomsbedrifter i mange år og sett hvor viktig dette er for elever. Hun er spesielt nysgjerrig på om det teoretiske “spiser” opp det praktiske i mediefagene.

– Det er viktig å vedlikeholde en praktisk tilnærming selv om medialinjen er blitt studieforberedende, forteller Granli. Hun mener dette handler mye om å få entreprenørskap inn i skolen i større grad.

Aaberge er enig i at det praktiske må stå i fokus. Hun har vært med på å lage læreplanen for den nye medialinjen. I læreplanen har de prøvd å skape rom for at både Vg1 og Vg2 skal ha fokus på produksjon. 

“Jeg krysser fingrene for at dette vil bli mulig å gjennomføre, for dette vil være bra for MK-elevene”

Elevene bør skape minibedrifter
– Med tanke på entreprenørskap, så tenker jeg at det ikke legges så mye fokus på papirarbeid og sånn, men heller legge oss en årsplan slik at man får en progresjon gjennom året. Og på slutten av året har man kanskje en liten, profilert bedrift, sier Granli med et håpefullt uttrykk. 

Aaberge mener også at kontakten ut av skolen til andre mediebedrifter fortsatt må bli tatt vare på.

Det å flette inn det praktiske kan altså være vrient. Granli mener man også kan få til mer av dette gjennom mer tverrfaglig samarbeid, fordi man da kan sette av tid til bare praktisk arbeid.

–  Vi er ute etter kreative løsninger. Siden denne nye ordningen er så ny, er det lov med innspill for å gjøre den så best mulig for både elever og lærere, kommenterer Granli.

Tekst: Karina Farnes og Marie Midtun (1MK)
Foto: Sveinung Øiestad (1MK)

Kommentarer