Forklarte hvorfor nettet gir ungdom mer glede enn sorg

“Jeg trenger ikke bekymre meg om å få stygge blikk på gaten når jeg går med den jeg elsker”. Slik lød en av påstandene medielærerne måtte ta stilling til i dag.

På årets medielærerseminar kom forfatteren av boken “SELVBILDE – fra selvportrett til #selfie”, Lin Prøitz, og snakket om ungdom og deres oppførsel på nett.

#JEG
Prøitz er over gjennomsnittet opptatt av å finne ut hvordan ungdommer oppfører seg på nett, og har derfor skrevet bachelorgraden sin om ungdommers tekstmeldinger.

Ved bruk av humor og interessante poeng, fanget Prøitz oppmerksomheten til både lærere og elever under workshopen hun holdt. Workshopen hadde fått tittelen “#JEG”.

Ingen generasjoner før har vært så opptatt av strøm. For man må jo ha strøm for å kunne ta bilder på mobilen sin, sa Prøitz med et smil om munnen.

Øker bevisstheten rundt egen identitet
I løpet av workshopen ble medielærerne med på en dilemma-øvelse. Spørsmålene lød blant annet som følger: “Er det lett for deg å finne plaster med din hudfarge i butikken?”. Så skulle lærerne tolke forskjellige roller som de hadde fått utdelt. Var man priviligert, eller hadde man problemer i hverdagen? Lærerne fikk også utdelt lapper med identiteter. Dersom du hadde en lapp hvor identiteten din var en innvandrer, eller født og oppvokst i landet, skulle du tolke din person og si det du mente ut fra denne identiteten. 

Mindre ensomme på nett
I tillegg til å snakke om oppførselen til ungdom på nett, snakket Lin Prøitz om hvordan følelsene går gjennom mediene. Ungdom føler seg mindre alene når de har sosiale medier ved sin side. Dette er en viktig og stor del av sosiale media sin funksjon blant ungdommer, mener forfatteren. 

 

Tekst:  Marie Lian og Marthe Monsvik (1MK)

Kommentarer