Hvem er David Bailey?

Vi blir alle inspirert av andre. Et av kompetansemålene i læreplanen for 3MK/bildefaget, sier at eleven skal kunne «bruke og drøfte tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne bildeuttrykk»!
I denne oppgaven fikk elevene i oppdrag å gjenskape et bilde av en anerkjente fotograf. Elevene kunne velge mellom fotografer fra tre forskjellige tidsepoker, og de fleste valgte å ta utgangspunkt i en av de mest kjente fotografene fra 1960 og -70 tallets, mote-og rockefotografen David Bailey.

Her kan du se presentasjon av den legendariske fotografen David Bailey, produsert av Martine Sem-Olsen, og hvordan hun gjenskapte bilde av Mick Jagger (Fur Hood) fra 1964.

Kommentarer