Vil ha programmering inn i barnehagen

– Jeg vil at alle skal være innom programmering fordi det er veldig bra for den logiske tankegangen.

På årets NKUL holdt Ole Riksaasen Dahl et foredrag om koding i skolen, og hvorfor dette er positivt for læring.

Bred aldersgruppe

Dahl mener koding er noe man kan begynne med allerede i barnehagen.

– Hvis barna da ser noen små muligheter med enkle fysiske verktøy, er allerede grunnlaget lagt for barneskolen, hvor man kan utvikle kodingen og programmeringen til et høyere nivå, sier Dahl.

Han mener likevel det er viktig at den uorganiserte leken ikke tas bort, og at ikke kreativiteten forsvinner.

Koding er jo matte i praksis.

Læreren fra Kongsberg mener at programmering og koding ikke bør bli til et eget fag, men at det bør brukes i andre fag som norsk, engelsk og matte.

– Koding er jo matte i praksis, smiler Dahl.

Ole R Dahl

Tekst og foto: Malene Falck Husebø og Sarah Heggholmen

Kommentarer