– Skolen trenger et teknologisk skifte

Musikk er et eksempel på et fag som har fått et helt nytt fagområde, sier Ola Berge ved senter for IKT i utdanning.
Feature image - Foto Martine Sem-Olsen

– Nye musikksjangre dukker opp, og de elektroniske musikkformene bryter med den vanlige musikken, forklarer Berge.

Sammen med Hilde Hultin holdt Berge foredrag på NKUL2016 om skolens behov for fornyelse og endrede kompetansebehov.

Bernhoft
Berge bruker begrepet musikkteknologi for å beskrive et området der for eksempel musikkfaget trenger utvikling.

Han trakk frem musikken til Bernhoft som et godt eksempel på nyere musikk, hvor denne kompetansen er nødvendig.

Lærer av Twitter
Men også andre fagområder trenger fornying, i følge IKT-senteret. Hilde Hultin mener at tekstproduksjon må fornyes, og ta innover seg interaktiviteten til digitale tekster.

– Tekster som publiseres digitalt blir forandret og redigert mellom forfatter og leser, sier Hultin og viser til blant annet hvordan Twitter kan bidra til språkutvikling hos unge lesere.

 

Tekst: Victoria Kloster Joys Foto: Martine Sem-Olsen

Kommentarer