Kommentar: Teknologi i skolen kan ikke skje på bekostning av menneskene

Lord Jim Knight - foto- Elfur Helgadottir

Noe av det vi syns var mest interessante med årets konferanse handlet om koblingen mellom det menneskelige og teknologiske i skolen. Men ingen snakker om resten av mennesket.

Forrige uke gikk NKUL2016 av stabelen i Trondheim. Lord Jim Knight, som var en av flere foredragsholdere, snakket om effekten av roboter i fremtiden og om hvor nært det faktisk er. Han påstår at om rundt tjue år vil det være roboter i menneskedrakt som utfører helt vanlige gjøremål. På noen arenaer kan robotene også utklassere mennesker.

Undervisning for fremtiden
Knight snakket også om den menneskelige kvaliteten skolen allerede mangler, og at skolen egentlig er ganske lik en robot allerede. Alt blir styrt av et system, karakterer, vurderinger og faste tider og rom for undervisning. Fokuset til elevene er på å komme seg gjennom en eksamen, og læringen i seg selv kan fort bli glemt.

Om skolen forbereder dagens elever på jobber 10-20 år frem i tid på en god nok måte var også en av problemstillingene som ble diskutert. Den teknologiske utviklingen raser av gårde og mange er redd for at skolen begynner å henge etter. Heldigvis fikk vi også se resultater ved bruk av iPad i undervisningen, der både elever og lærere var stor fornøyd.

Victoria K. Joys Hege Kyte
Victoria K. Joys
Hege Kyte

Elevene finner egne løsninger
På ungdomskolen hadde vi selv tre år med fremmerspråkundervisning. Setningsoppbyggingen og grammatikken ikke var noe problem, men vi begge slet veldig med et for dårlig vokabular. For å finne en løsning på dette gikk vi, i likhet med mange andre, til teknologien. Nærmere bestemt Google Transelate. En enkel ordbok som kan oversette hele setninger, til alle språk vi måtte ønske og ikke minst så er den på nettet. Hvem vil ikke ha det?

Dr. Pram som er grunnleggeren av Google Transelate fortalte at det ikke var hensikten at programmet skulle bli brukt i underevisningssammenheng, men at det skulle bli brukt for å samle verdens befolkning. Allikevel har Transelate blitt en av de mest brukte hjelpemiddelet for studenter med fremmedspråk. Dette er vell egentlig bare enda et eksempel på hvordan teknologien slår ut de gamle læringsmiddelene.

Bøker som et supplement
Vibeke Guttomsgaard, fra Senter for IKT i utdanning, forteller om en påstått overdreven skepsis når det kommer til å trekke helt vanlige spill inn i klasserommet, som ikke stemmer overens med tilbakemeldingene fra verken lærere eller foresatte.

På Jong barneskole har de totalt byttet ut skrivebøker med iPad i undervisningen. Rektor Frode Sømme har fortalt at penner og bøker er nå et supplement til undervisningen og ikke noe mer en det. Elevene får også ta med seg devicene hjem på lik linje med bøker som de tidligere har hatt. På denne skolen lærer elevene seg å skrive på tastatur før de mestrer å skrive for hånd. Også her har både lærere, elevr og foreldre ettehvert applaudert endringene.

Men hvor tidlig skal skolen bli heldigital? 1. klasse? Om elevene sitter foran skjermer hele dagene, både på skolen og hjemme, vil det skade lekeevnen til barna?

Selv mener vi det er viktig at alle skal få nytte seg av den teknologien som er tilgjengelig, men vi er skeptisk til at barn i så ung alder skal vera avhenginge av en iPad.

Øve på å slappe av
David M. Levy som er forsker og professor hos Universitetet i Washington er kjent for sin forskning på information overload. Under konferansen snakket han blant annet om sin bruk av mindfullnessøvelser gjort på sine elever, og positive resultater av dette.

Skolen blir mer og mer påvirket av modernitet og teknologi. Dette er ikke nødvendigvis noe negativt, men det får elever til å sitte enda mer på PC/iPad eller andre devicer mer enn de kanskje gjør ellers. Dette kan kanskje kompenseres ved å bruke mindfullness i undervisningen, slik Levy forelsår. Kanskje kan dette være med på å skape en slags motsetning til presteringsjaget mange kjenner på i skolen?

Den unevnte delen av mennesket
I dagens skole blir mennesket delt i to, den fysiske og den intellektuelle delen. Under konferansen har det vært mye snakk om menneskelighet og teknologi, men vi savner informasjon om hvordan teknologi kan bli brukt i sammenheng med den fysiske delen av et idivid. Er det mulig å bruke iPad i gymtimene? Det skulle vi gjerne sette at noen på NKUL snakket om.

Det at teknologien tar så store steg, i så mange retninger, er veldig inspirerende. Allikevel tror vi at det å legge fra seg det elektroniske en gang for dagen, kunne vært til god hjelp for mange. Dette kan teknologi og læringskonferanser bli enda bedre på fremover, slik at ikke også NKUL bli tatt over av roboter i fremtiden.

 

Foto: Elfur Helgadottir
Tekst: Victoria K. Joys og Hege Kyte

Kommentarer