Fra klassiske portretter til fantasiverden

Martine, Mathilde, Marthe og Preben (2MK) har valgt ulike innfallsvinkler til å fordype seg i foto i faget prosjekt til fordypning. Mens Martine og Mathilde har valgt å jobbe med klassiske portretter, tar Marthe oss med inn i en fantasiverden, mens Preben fremstiller mennesket som en «maskin».

Foto: Martine Sem-Olsen

Foto: Mathilde Tunes

Foto: Marthe Thorbjørnsen

Foto: Preben Tøsse Solli

Kommentarer