Berikelse eller visuell støy?

Gatekunst og graffiti er uttrykksformer som på sitt beste når både tankene og følelsene hos mottakerne . Samtidig kan de gjøre bybildet mer levende og fargerikt. I andre tilfeller oppfattes slike uttrykk mer eller mindre som visuell støy eller hærverk. Hvor går grensen og hvem har rett til å sette den?

Foto: Elever fra 1MK.

Kommentarer