KOMMENTAR: Frafall i videregående bør løses på barneskolen

”Nå takler jeg ikke skolen mer. Dette blir for mye.”

Skolelei

Dette kan være en tanke mange skoleelever har daglig. Man føler seg forvirret, sliten og kjempelei.

De aller fleste kan vel være enig om at skolen kan være litt slitsom og uønsket til tider, og at det kunne vært fint med en pause fra alt arbeidet i blant. Men dessverre har vi også den gruppen mennesker som rett og slett har mistet håp for skolegangen sin. Helt fullstendig. Da er det ikke kun snakk om noen dagers pause fra skolebenken, eller kun noen minutters pause fra mattetimene. Da er det snakk om å rett og slett droppe ut av skolen, og heller tilbringe dagene sine hjemme.

Elever i videregående opplæring er de som har mest tendens til å slutte på skolen. I femårsperioden 2009-14 sluttet hele 16 prosent av elevene under videregående opplæring, i følge Statistisk sentralbyrå. Undersøkelser viser også at en av tre elever ikke fullfører videregående i løpet av en femårsperiode. Men tallene varierer fra fylke til fylke. Fylkene med færrest elever som dropper ut, er Oppland og Sogn og Fjordane. Der har 77 prosent gjennomført videregående skole etter fem år. På bunnen finner vi Oslo og de tre nordligste fylkene. I Finnmark var det kun 63 prosent som fullførte skolen.

Det må gjøres tiltak for å hindre frafall i skolen, skriver Alba Viksund Alihajdari
Det må gjøres tiltak for å hindre frafall i skolen, skriver Alba Viksund Alihajdari

En av de største grunnene til at elever ender med å droppe ut av skolen, må være mangel på motivasjon. Motivasjon er et behov man trenger for å kunne utføre det meste, og uten dette behovet, kan hverdagen generelt bli vanskelig. Derfor er mangel på motivasjon særlig et stort problem innenfor skolens vegger. Det kan føre til fravær, og mye fraværsanmerkninger kan i neste omgang gjøre en elev demotivert til å ville fortsette videre.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det nettopp motiverte elever som har lyst til å lære, holder ut lenge, er nysgjerrige og viser evne til å arbeide målrettet. Motivasjonen kan forsvinne av utrolig mange årsaker, og spesielt hvis man rett og slett ikke klarer å holde fokus på skolen. Har man problemer utenfor skolen, kan det være vanskelig å konsentrere seg om skolearbeidet. Disse problemene kan være for eksempel familietrøbbel, depresjon, angst, og ikke minst mobbing. Opplever man å slite med noe utenfor skolen, kan det bli vanskelig å like mye fokus som man behøver.

En annen årsak til at elever dropper ut av skolen, må være usikkerhet. Det er et hav av valgmuligheter der ute når det gjelder utdanning, og det er ikke alltid like lett for en ungdom å vite hva man skal bli. Jeg tror at det kan være umotiverende for de fleste ungdommer å ikke vite hva man skal med livet, og hvor man vil videre. Hva er poenget med å møte opp på skolen og jobbe, når man ikke engang vet hva man får ut av det? Jeg som skoleelev har selv opplevd å føle meg ganske forvirret og lei, når jeg ikke helt vet hva jeg jobber mot. Har man et mål man ser frem mot, tror jeg det vil være mye enklere og mer motiverende å møte opp på skolen.

Boken ”Ungdom, læring og forebygging” skrevet av Edvard Befring og Bjørg-Elin Moen, sier at selv om skolefrafallet i størst grad forekommer på videregående skole, kommer signalene mye tidligere. Fremtidig frafall kan allerede merkes på barne- og ungdomsskolen. Jeg mener det blir ganske så feil å legge all skyld på den videregående skolen. Selvfølgelig, det blir alltids mer alvorlig når man starter videregående, og presset kan oppleves å bli større. Min påstand er at man allerede på barneskolen burde inn med tiltak for elevene sin skyld.  Oppfølging er derfor en veldig viktig del av elevens skolegang, både for å hjelpe eleven til å forstå, og for å opprettholde skolelysten.

Så for å rett og slett ødelegge den store bølgen av elever som dropper ut, må man inn med noen tiltak og endringer. Det jeg mener er grunnleggende for en god skolegang, er jevnlig oppfølging fra lærere. Som nevnt før vises det at man allerede på barneskolen må inn med tiltak, for å opprettholde skolelysten til eleven. Jeg mener lærere bør bli mer personlige med hver elev, og virkelig finne ut hva akkurat den eleven sliter og eventuelt trenger hjelp med.
I Forskingsrådets store kunnskapsoversikt, konkluderes det med at det er de enkle, tydelige tiltakene som gjerne har best effekt. Men det gjenstår å finne ut hva disse gode tiltakene faktisk er.

Tekst og foto: Alba Viksund Alihajdari

Kommentarer