Birøkting for fremtiden

– Det hele startet med en fiks idé, sier Øystein Engelsen, lærer og birøkter på Nordahl Grieg Videregående skole. Siden skolen startet sitt bikubeprosjekt for et og halvt år siden, har biene vært til hjelp og læring for elever på skolen. 

Honningkrokke
SAMARBEID: Hele fire klasser har gått sammen for å ferdigstille honningen. Foto: Kamilla Tran

– Ideen førte til at jeg spurte ledergruppen om jeg kunne ta et kurs i birøkting på Voss. Det syntes de var rart nok eller spennende nok, til at de syntes det var greit. Og så har det bygget litt på seg, og blitt ganske stort. Nå går det jo inn i flere fag, sier Engelsen.

– Handler om å lære

I dag går arbeidet med bikubene inn i fag som matematikk, biologi og prosjekt til fordypning.

– I utgangspunktet er det for å ha en læringsarena. Vi skal jo ikke utdanne birøktere på skolen, vi skal skape interesse for journalistikk, forskning og mye annet. Vi har biene som en arena for læring, for eksempel modelleringsarbeid i matematikk eller for å teste ut nye produkter. Så har vi også noen som skal jobbe direkte med biene. I tillegg har vi det grønne aspektet, da, kommenterer Engelsen.

ENGASJERTE LÆRERE: Lærer Øystein Engelsen forteller at arbeidet med bikubene går inn i fag som matematikk, biologi og prosjekt til fordypning. Foto: Mathilde Tunes
ENGASJERTE LÆRERE: Lærer Øystein Engelsen forteller at arbeidet med bikubene går inn i fag som matematikk, biologi og prosjekt til fordypning. Foto: Mathilde Tunes

Biene er truet

Det grønne aspektet Engelsen snakker om har vært et aktuelt tema i media de siste årene. Nedgangen i bier og humler de siste årene har vært dramatisk, og tall fra en ekspertgruppe i IUCN (Den internasjonale naturvernorganisasjonen), viser at 10 prosent av våre bie- og humlearter er truet eller nær truet.

Med tanke på at ca. 84 prosent av Europas blomstervekster er avhengige av bier og deres kolleger for å formere seg, er det klart at jobben for å bevare biene er ekstremt viktig.

– Det handler om bienes polinerende arbeid. Det er jo mange som bekymrer seg for at biene dør, og vi er med på flere forskningsarbeider i sammenheng med dette. Jeg skal ikke si at akkurat det at vi har bier her, har enorme ringvirkninger på miljøet. Men selvfølgelig har det jo en innvirkning på lokalmiljøet, sier Engelsen.

– Fremtidsrettet

Det var rektor på Nordahl Grieg skole, Lin Marie Holvik, som godkjente prosjektet da det var i sin spede begynnelse. Hun mener birøktingen passer bra med fokuset skolen har på bærekraft.

– Det viktigste er nok at vi er opptatt av et bærekraftig perspektiv. Det jobber vi veldig mye med nå, vi prøver å integrere det som en del av skolen og tenke bærekraftig på alle måter, sier Holvik.

Hun argumenterer med at biene har veldig stor påvirkning på verdens matproduksjon, og at både lærere og elevene derfor må forstå hvor viktig biene er for mangfoldet og matproduksjonen.

– Derfor tenker jeg at en skole skal drive med fremtidsrettede ting, og det er faktisk dette, avslutter Holvik.

Tekst: Rikard Thistel og Pernille Dahle

Kommentarer