Motiver de fleste av oss bare går rett forbi

Hva er «landscape photography»? Åtte elever i Vg1 Medier og kommunikasjon har utforsket «landscape photography» i en vid forstand. Wikipedia forklarer temaet som: Landscape photographs typically capture the presence of nature but can also focus on man-made features or disturbances of landscapes (http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_photography).

Dette har vært utganspunktet for seriene med bilder som elevene har produsert i løpet av PTF-perioden. De har fokusert på å se motiver som de fleste av oss går forbi, men som med valg av komposisjon, bildeutsnitt, m.m. kan bli spennende og kreative bilder.

 Foto: Martine Sem-Olsen

Foto: Malin Sæter Møvik

Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat

Foto: Marthe Thorbjørnsen

Foto: Mathilde Tunes

Foto: Victoria K Joys

Foto: Kamilla Tran

Foto: Ylva Nese

Kommentarer