– Strøm trenger ikke komme fra en stikkontakt

 

16381383988_2bafcc3024_o

Årets framtidskonferanse har fokus på bærekraftig utvikling. På denne workshopen lærer elevene å utnytte vindkraft for å produsere strøm.

– Vi bygger kite for å produsere strøm, sier leder for workshopen Bjørn-Sverre Juliussen.

Gjennom konferansen har elevene vært på 16567392051_4da0d8896e_oforskjellige workshops og foredrag, hvor de lærer om bærekraftig utvikling og framtidens løsninger. «Dere er framtiden», har blitt gjentatt gang på gang, og på denne workshopen får elevene virkelig kjenne på følelsen av problemløsing for framtiden.

På Nordahl Grieg Videregående skole er praktisk undervisning et viktig virkemiddel. 30 elever får i tre dager fordype seg i bærekraftig energiproduksjon, og skal lage en kite og en strømgenerator for å utnytte vindenergi.

– Det er jo veldig greit å ha en annerledes skoledag av og til, sier Pia Friele (18). Hun og venninnen Karie Oksnes (18) har jobbet med å designe og bygge kite, mens to andre bygger generator som skal utvinne strøm. Andre elever forteller om hvor mye de lærer om både vindkraft og elektronikk, men felles for alle er at de trives med arbeidet de gjør.

Inspirasjon henter man fra mange steder. Mens noen bygger en tradisjonell, firkantet drage velger andre å etterligne en fisk.

Bjørn-Sverre Juliussen er en av lederne av workshopen. Han mener denne type undervisning er viktig, både fordi det oppfordrer ungdommene til å rette fokuset på praktiske problemer, men også fordi det er viktig å holde et fokus på problemer vi kan møte på i framtiden.

– Læringsverdien er at man ser en måte man kan produsere energi på, sier Bjørn-Sverre. Han understreker hvordan elevene har stor nytte av å se forskjellige måter å utvinne strøm på, og at ikke all strøm må komme ut av en stikkontakt i veggen. Det er god læring, og både lærere og elever utvikler seg gjennom prosjektet.

– Det går an å gjøre en guttedrøm til noe som er faktisk er samfunnsnyttig, sier Bjørn-Sverre.

Tekst: Malin Erdal (3MK)
Foto: Henrik Johan Hansen (2MK)
Video: Erlend Fengestad og Camilla Solberg

 

Kommentarer