-Det er ikke særlig normalt for jenter å spille videospill

feauture image
Foto: Petter Villanger (2MK)

 

Linn Søvig mener spill og spillanalyse burde bli et eget fag i skolen. På Framtid 2015 lærer elever om kvinner i spill, og vi har tatt en prat med noen av de.

Det er ingen hemmelighet at jenter ikke er hovedmålgruppen for den største spillindustrien, mener Monica Olsen (18). “Rundt 40% av jenter spiller. Bare fordi de ikke spiller det typiske Grand Theft Auto, betyr ikke det at de ikke spiller”. På Nordahl Grieg Videregående skole er spill et økende satsingsområde, og skolen har eget gamingrom. Både elever og lærere mener at behovet for læring innen spill og spillanalyse er økende.

På denne workshopen lærer elevene å tenke analytisk og kritisk når det gjelder spill. Spillene har ulik vektlegging på historiefortelling og spillmekanikk, med fokus på kvinnesyn og kvinnebehandling. “Det inntrykket jeg har fått, er at kvinnen aldri har hovedrollen i spillet. Det er alltid hun som må bli reddet”, forteller Johanne Hagesæther (16). Johanne har ikke særlig erfaring fra spill selv, men synes emnet er interessant. Hun nevner at det ikke er særlig normalt for jenter å spille videospill, og mener gutter er i kraftig flertall i gamingsamfunnet.

Monica og Johanne mener spillindustrien er kraftig sentrert på gutter, og at det er hovedsaklig mobilspillindustrien som henvender seg til jenter. “Gamingmiljøet er veldig rettet mot gutter”, sier Monica. Statistikker viser at 25% av menn i alderen 9-79 spiller, mot 16% kvinner.

Selv om disse tallene virker positive, er fremdeles forskjellige deler av spillindustrien siktet mot forskjellige kjønn. Action-og adventurespill er ofte siktet mot menn, mens mobilspill og mer barnevennlige spill ofte henvender seg til kvinner. Vi ser at handlingen har stor betydning for målgruppen. Noen av de største spillene i spillindustrien idag baserer seg på et handlingsforløp hvor man skal redde en jomfru i nød.

Av nettopp denne grunnen mener leder av workshopen, Linn Søvig, at det er viktig å stille seg kritisk til spill. “Målet mitt er bare å gi de tanker”, sier Linn. Hun mener at et fag på skolen kan hjelpe ungdommer å forstå mediet bedre. Spillindustrien er per idag større enn filmindustrien, og fokuserer på ungdommer. Hun mener spill er på lik linje med film, litteratur og musikk, og trenger et større fokus i utdanningen. Det er en populær mening at fremtiden innen utdanning er interaktive spill, og da mener Linn det er naturlig å inkludere en analytisk og kritisk del i undervisningen.

 

Tekst: Malin Hauge Erdal (3MK) og Hanne Stautland

Kommentarer