– Det er fullstendig kaos

Hør hva som skjer når intervjueren og gjesten bytter roller.

Kommentarer