”Bootcamp” for bærekraftig utvikling

Det er siste dag av Framtid 2015, men det er likevel alt annet enn en rolig dag på Nordahl Grieg. I gymsalen har elevene som valgte workshopen Trening og Helse utført de generelle fysiske testene i Forsvaret.

I gymsalen pumper blodet og noen av elevene utfører sine første ”pull-ups”, mens andre har tydelig gjort det før. Videre i økten utførte de blant annet armhevninger og situps til motiverende rop fra tilsatte i Sjøforsvaret, som stod for denne delen av workshopen. Gymlærer Kjetil Johansen er en av de ansvarlige for workshopen, han har et brennende engasjement for trening og helse.
– Trening er bærekraftig, forteller han.

Fokuserer på folkehelse
– Målet med workshopen er å jobbe med hva det vil si å ha god helse, med fokus på folkehelse, sier Andre Spica, som også er ansvarlig for workshopen.

Spica forteller at allmennhelsen er et forbedringspotensialet i det norske samfunn, han mener at kunnskap om trening og helse må bli mer kjent for å forårsake livsstilssykdommer.

Lærer ved bruk av treningsapper
Tidligere i workshopen har elevene fått besøk av en kostholdsveileder og brukt forskjellige treningsapper. Appene har gitt elevene kunnskap om hvilke teknologiske verktøy som finnes for å vise hvilke aktivitetsnivå personen bør ha og hvordan næringssammensettingen bør være i forhold til det.

Elev, Marte Wisth, har valgt workshopen. Hun forteller at hun har lært mye om hvor viktig trening og helse er. Wisth mener at kostholdplanleggeren som de brukte kan være nyttig for alle.
– Jeg valgte denne workshopen fordi jeg er interessert i trening og kosthold og det er en stor del av hverdagen min, sier Marte.

Tekst og Foto: Hanne Stautland, Camilla Storetvedt, Mathea Sol Dahle Skjæveland

Kommentarer