Prosjekt til fordypning VG1-foto

Foto: 1 – 2 Ylva Nese | 3 – 4 Sofie Flatvoll | 5 – 6 Sarah Heggholmen | 7 – 8 Victoria Klsoter Joys | 9 – 10 Mathilde Tunes | 11 – 12 Martine Sem-Olsen | 13 – 14 Marthe Thorbjørnsen | 16 – 16 Malene Husebø | 17 – 18 Kamilla Tran | 19 – 20 Hege Kyte | 21 – 22 Christina H. Nieuwlaat | 23 – 24 Alba Viksund Alihajdari | 25 – 26 Martine Lillestrøm

Elevene har i løpet av to uker jobbet med portrettbilder i studio, hvor de skulle bruke en blitslampe og reflektorer til å lyssette modellen. Det ene bilde skulle ha en mørk bakgrunn og det andre en lys bakgrunn.

Kommentarer