Lar seg ikke skremme av seksuell trakassering i forsvaret

Overrasket, men ikke bekymret: Sarah Heggholmen skal gjennomføre verneplikt, og tror statistikken vil endre seg med flere jenter i Forsvaret. (illustrajonsbilde)

1 av 4 jenter oppgir at de har blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet med en seksuell karakter i forsvaret. Sarah Heggholm tror tallet vil synke når hun og andre jenter kommer inn i miltærsystemet.

Ifølge den store Vernepliktundersøkelsen, vises det at 23% av de kvinnelige soldatene i forsvaret ble seksuelt trakassert i løpet av sin tid i militæret i 2013.

Sarah Heggholmen som er elev ved Nordahl Grieg vgs, som skal inn i militæret i 2017, sier hun er overasket over hvor mange jenter som føler en viss grad av uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Nesten 25% av jentene var mye, jeg visste ikke om det problemet i det hele tatt, men jeg tror det prosenttallet vil synke dramatisk når det kommer flere jenter og færre gutter enn det er nå inn i leirene.

Må bli tatt tak i
– Sarah syntes det er rettferdig og veldig viktig med verneplikt for jenter til neste år, men når det får slike alvorlige konsekvenser så er det en sak som absolutt må bli tatt tak i.

Statetstikken skremmer likevel ikke Sarah, som gleder seg til militæret.

– Det er noe jeg alltid har hatt lyst til å oppleve, og nå som plikten har kommet blir det bare gøyere med flere jenter i militæret.

Badeskandalen
Mange reagerte da saken om Alice Aspelund kom fram i media, som i 2011 ble tvunget av en offiser til å kle seg naken når hun skulle bade med 30 andre gutter. Alice ba om å få ha på seg sports-BH og bokser shorts, men offiseren tvang hun til å kle helt av seg. Hun ble bedt om å ta en intimvask, Alice gråt hele veien tilbake til leiren.

-Det er ingen tvil om at militæret er fysisk krevende og at man må være godt skodd for å takle de utfordringene som kommer, sier Sindre Gjendemsjø som tjenestegjør ved militærstasjonen i Kirkenes.

– Å være jente i forsvaret er ekstra krevende fordi man biologisk sett er vesentlig mye svakere enn hva menn er.

Sindre sier også at jenter oftere kontroverser om egen kropp og selvbilde så det at mange jenter føler seg pekt på og utsatt forundrer han ikke.

– Når det er sagt så har jeg aldri tenkt tanken på å trakassere en jente, hverken i forsvaret eller sivilt. Heller tvert imot. Jentene som er i forsvaret er ekstremt tøff og modige som frivillig vier et år av livet sitt til å forsvare det norske land. De trenger støtte og oppmuntring til å komme seg gjennom de tyngste dagene, og i mine øyne er alle ved min avdeling stolt over jentene som tjenestegjør her.

Han mener at en av grunnene til at disse tallene er så høye er fordi at jenter gjennom hele forsvarets historie har vært underrepresentert.

6 av 250 var kvinner
Ved Grensevakten var det i januar 2014 kun 6 jenter av de 250 nye rekruttene som kom inn. I juli var tallet noe høyere – 22%, men fortsatt er det under 10% av de ny-innrykkede som er kvinner.

-Jeg tror at med den nye loven om allmenn verneplikt så vil dette tallet synke dramatisk, og det raskt! Folk vil bli mer vant til å omgås tett på med jenter, så tett på at det vil være utav komfortsonen til de aller fleste.

I tillegg mener Sindre at flere av militærleirene burde ha delte rom, altså at gutter og jenter sover på samme rom. Dette er med på å minske segregasjonen og skaper et unikt samhold blant soldatene.

-For det er det de er, soldater. I prinsippet er man ikke et bestemt kjønn når man er i forsvaret og alle skal behandles likt. Så er det opp til staten, befalet og viktigst av alt, hver enkelt soldat å gå i seg selv og ta de riktige valgene. Ved å vise gode holdninger og ha respekt for hverandre vil man komme langt, uavhengig av kjønn.

 Tekst og foto: Fredrik Gjendemsjø 

 

 

 

Kommentarer