– Det skal ikke være noen snarveier inn til lærer-yrket

Det skal ikke være noen snarveier inn til lærer-yrket, sier rektor Lin Holvik ved Nordahl Grieg vgs

Rektor Lin Holvik ved Nordahl Grieg vgs er helt imot å ta inn flere vikarer/assistenter for å dekke for den kommende bølgen med manglende lærere. 

Rapporten ”Lærerutdanninger i endring” utarbeidet av Kunnskapsdepartementets følgegruppe for Lærerutdanningsreformen kom ut i mars og viser den skumle framtiden i den norske skole fremover.I følge rapporten vil Norge trenge 65.000 ny lærere innen 2030, rapporten sier også at den nye lærermangelen kommer til å bli tydelig allerede i 2016.

En mulighet hadde vært  å simpelthen ansette flere vikarer eller assistenter, men den løsningen går nok kanskje mest utover studentene sine lærebehov enn noen andre, ettersom at fag-kompetansene deres ikke er på det faglige nivået som lærer-studenter.

Helt umulig
-Helt komplett umulig! det skal ikke være noen snarveier inn til læreryrket, sier rektor Lin Holvik ved Nordahl Grieg vgs

Holvik syntes ikke vi burde nøye oss med assistenter eller vikarer til å fylle igjen for de manglende lærerene.

-Det skal ikke være noen snarveier inn til lærer-yrket, der andre yrkes gruppper skal kunne ta noen småkurs og bli kvalifisert til å bli lærere, sier Holvik og legger til at elevene trenger den beste kompetansen mulig i deres utdannelse.

Kvalitet og kvanitet
– All forskning på temaet peker mot at en pålitelig og fast rollefigur i en læringssituasjon er best.

Martin Hovin, vitenskapelig lærer-assistent ved UIO, sier han ville heller tatt kvalitet over kvantitet når det gjelder lærer situasjonen. Han er likevel bevisst på mangelen på lærere i skolene etter at han selv har gått gjennom flere år som student i Oslo. Martin synes heller ikke vi burde nøye oss med assistenter/vikarer til å fylle igjen disse manglene, men heller gjøre det å være lærer mer “prestisje” ved å sette høyere utdanningskrav.

–  Det er klart et godt faglig grunnlag er å ettertrakte hos lærere. Det viktigste for elevene, derimot, må vel kanskje være gode pedagoger. på ungdomsskolen er det kanskje viktigere med en god pedagog enn en godt faglig utdannet, det motsatte mot slutten av videregående og universitetet, mener Hovin.

Tekst og foto: Johannes Hovin

Kommentarer