Et lovende samarbeid

Ungdom tenker utenfor boksen og ser andre løsninger. Derfor må de være med å utforme et bærekraftig miljø, mener president Sven Mollekleiv i Røde Kors.

IMG_3707
Foto: Elfur Helgadottir(2MKA)

Ungdommene med på laget

Tirsdag var han med da Den Norske Veritas i samarbeid med Xynteo arrangerte en workshop om  bærekraftig utvikling ved Nordahl Grieg vgs. Deltakere var lærere og elever fra skolen i gruppen ”Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen”. Samarbeidet mellom organisasjonene og skolen ble inngått i vår. En av initiativtakerne var Mollekleiv.

–  Vi klarer ikke å løse fremtidens utfordringer med bærekraft hvis vi ikke også har ungdommer med på laget, forteller han.

–  Det er helt naturlig at vi har fokus på dette teamet, repliserte elevene Ragnhild Solberg og Elisa Hommelvik. Som deltakere ved workshopen var de veldig begeistret over at skolen velger å fokusere på bærekraft i år. Vi tror det er en viktig å øke fokuset og kunnskapen om en bærekraftig fremtid, fordi det er vi som er de kommende lederne, ansatte og lærerne. Vi må jobbe for å ha et godt miljø og gjøre det vi kan for å utvikle løsninger som kan redde verden, forteller de to jentene.

Ut av boksen

– Dere tenker ut av boksen, dere ser utfordringer som folk som har levd lenge ikke alltid ser og vi ønsker å lage dette prosjektet med Nordahl Grieg til en modell som vi kan bruke i hele landet og forhåpentligvis løfte ut i hele verden, sier han.

Under foredraget til Mollekleiv ble lærere og elever informert om at Det Norske Veritas vet at det må skje endring for å redde kloden, og det viktigste for å få til en endring er å skape tillitt og engasjement. Solberg og Hommelvik mener det vil bli lett å engasjere elevene på Nordahl Grieg når prosjektet skal legges frem.
– Dette er et tema som angår oss veldig. Jeg tror at det er viktig at de får mye informasjon, og vil være klar over at dette er noe som gjelder dem alle både personlig og som en del av hele verdens befolkning. For å engasjere ungdommen må vi få bærekraft til å bli trendy.

”Change our minds”

Mollekleiv nevner at det kan komme flere utfordringer på veien mot en bærekraftig fremtid, blant annet at det er en barriere i forhold til økonomi, hvis man bare tenker kortsiktig profitt i stedet for å tenke langsiktig verdiskaping. Det Norske Veritas jobber med å finne bærekraftige løsninger til verdensproblemene. Etter undersøkelser av DNV vet vi per dags dato at i 2050 er det en forventet befolkningsvekst på 9 milliarder mennesker, og vi er nødt til å gjøre noe med ressursbruken før den tid for at verden skal fungere da.
– Vi må endre vår måte å tenke på for å skape et liv og et samfunn som på mange måter kan være bedre, men da må man bare tenke litt annerledes i forhold til hva som er viktig, sier Mollekleiv.

Veien videre

Medialærer på Nordahl Grieg, Tonje Li, deltok på tirsdag og forteller at konklusjonen fra workshopen var at både skolen og Den Norske Veritas synes dette var et viktig samarbeid som de vil fortsette.
– Den Norske Veritas mener at skolen kan legge et godt grunnlag for å få unge mennesker til å bli oppmerksomme på hvilke utfordringer vi står ovenfor. Skolen har et ansvar om å formidle kunnskap og ny forskning, og å legge større vekt på innovasjon og kreativitet i fremtiden, sier hun.

Li forteller videre at Nordahl Grieg kommer til å jobbe videre med å finne konkrete prosjekter som kan gjennomføres på skolen og sette ideer ut i praksis, slik at det ikke bare blir prat men fører til handling og endringer. Det vil blant annet bli en større workshop om dette på Fremtidskonferansen skolen har i februar.

Fakta

  • Nordahl Grieg VGS og Det Norske Veritas samt har samarbeid med Xynteo møttes denne tirsdagen på skolen for å idémyldre hva vi kan gjøre for å en bærekraftig fremtid.
  • Målet er å bidra til å skape bevissthet om bærekraft.
  • Det Norske Veritas arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. I denne sammenhengen jobber de for bærekraftig utvikling.
  • Xynteo er et rådgivende firma som jobber på prosjekter med globale selskaper som tar sikte på å gjøre det mulig for bedrifter å vokse på en ny måte, passer for ressursen, klima og demografiske realiteter i det 21. århundre.

Av Oda Jørgensen Vasshus og Elfur Helgadottir (foto)

 

 

Kommentarer