Dristige damer i samspill

Denne bildekrusellen krever javaskript.

«Vi har en klar visjon, vi er dristige hjerner i samspill. I kveld er vi dristige damer i samspill,» åpner Nordahl Grieg Videregående skoles rektor Lin Holvik det såkalte kvinneseminaret for alle kvinnelige ansatte ved skolen samt andre inviterte gjester.

Fokus på risikovurdering
Lin Holvik mener at en slik kveld er viktig for å løfte kvinnene ved skolen, enten de er ledere eller «bare» lærer eller kontorarbeider, og gi dem mot til å tørre å ta sjanser.
– Vi må dra oss vekk fra vår enorme kompetanse i risikovurdering,» fortsetter hun.
– Og så må vi gå over til å vurdere mulighetene.» Bordene var duket og pyntet, og programmet for kvelden fylt med musikalske innslag og foredrag.

Gjennom Twitter hadde Lin vært i kontakt med administrerende direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, og påtroppende administrerende direktør for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

-Det var vel to eller tre Twitter-meldinger som gikk mellom oss. Plutselig var det avtalt, og det er dette det er blitt, forteller Marit Warncke. Hun syns det hele vitner om en stor gjennomføringsevne hos ledelsen ved skolen.

«Godt nok for de svina»
– Du blir aldri noe mer enn en treer du, Anita, åpner Anita Krohn Traastad talen sin med et sitat fra boken sin, «Godt nok for de svina» som ble utgitt av Cappelen Damm i mars. Det var læreren hennes på videregående som hadde fortalt henne, som 17-åring at tekstene hennes aldri ville oppnå mer enn en treer. Likevel hadde hun gått ut fra avgangsåret med en femmer på norskeksamen.
– Det er utvikling av karakter som er det viktige, understreker hun, og forteller at det er ikke læreren hun vil ta et oppgjør med i boken, men hvordan man kan bruke slike beskjeder til noe positivt senere i livet.

I boken trekker hun frem detaljer fra hennes egne utfordringer fra skolegang, sin situasjon med en psykisk syk mor, til arbeidserfaring og topplederstilling, og til slutt nederlaget hun følte når hun stod arbeidsledig og måtte stå i «utstillingsvinduet» på NAV og fylle ut skjema foran forbigående.

Vil inspirere
– Det er vel ikke veldig mange som har spurt Jonas Gahr Støre hvorvidt han får tid til å ta vare på familien og barna sine, være politiker og skrive bok, sier hun og får nikk fra publikum. Selv får Anita stadig spørsmål fra mediene som har interesse for utseende, femininitet og familieliv i kombinasjon med topplederstillingen hennes i en mannsdominert bransje.

Deler av bakgrunnen for at hun skrev boken var blant annet for å inspirere kommende generasjoner til å tørre å ta lederstillinger.
– Vi trenger flere unge til å ta lederansvaret, og da spesielt jentene, understreker hun. Videre viser hun til at kun 3% av næringslivsledere i Norge er kvinner. I følge statisk sentralbyrå er de fleste virksomheter ledet av menn, med unntak av helse- og sosialtjenester.

– Det å bli leder var aldri noe jeg tenkte at jeg ville, forteller Marit Warncke, administrerende direktør for Bergen Næringsråd. Hun er ekstremt opptatt av å ha innflytelse der hun er, og da var det ingen annen vei.

– Helst helt i toppen, understreker hun.

Tekst: Christine Johnsen (3MK)
Foto: Malin Hauge Erdal (3MK)

Kommentarer