Reagerer på negativ russeomtale

Russetiden er en feiring - nyhetsartikkel
Det er snart tid for russefeiring på videregående skoler i Bergen, men Julie Bjørke Andersen (18) syns det er synd at russen stadig får negativ omtale i mediene.

– De dumme tingene som skjer gjelder jo ikke alle. Jeg syns kanskje pressen kunne gitt et mer positivt bilde på russen, for eksempel bøssebæring og utdeling av russekort på sykehuset, mener Julie, som selv gikk med bøsse under mandagens aksjon for kreftforeningen.

Hun er russ ved Garnes Videregående skole i år, og ser frem til alle arrangementene, russeknutene, festivalene og fellesskapet som skapes med andre russ.

De fleste vet å oppføre seg selv om de har på snekkerbuksene og har fått lua på hodet.

– Men jeg tror det er mange som drar en liten hette over seg og tenker at reglene kan tøyes fordi de er russ, forteller Julie om tidligere erfaringer med svartelister, vannkrig og dynking inne på skolen områder, som ikke har vært lov.

Positive forventninger til russen
Roald Torkildsen har all kommunikasjon med russestyret ved Nordahl Grieg Videregående skole, og han ser frem til en energisk feiring i mai med mye spillopper og gøy, og forventer at russen husker å bruke sunn fornuft.

Ledelsen ved skolen har god kommunikasjon med russestyret, og har troen på at årets russ vil oppføre seg.

Torkildsen har også blitt oppmerksom på pressens mediedekning av russen, og mener det er ofte er preget av å søke flest mulig klikk og solgte avisutgaver.

– Jeg syns det blir lagt litt lite vekt på det positive som skjer i russetiden og det kunne vært mindre sjokk-preget, sier Roald. Samtidig syns han det er kjempeviktig at mediene advarer ungdommene og gjør oss realitetsorienterte.

– Kanskje pressen skulle begynt nå, fortsetter Roald, med å skrive mer om å ta ungdommen på alvor som oppegående intelligente mennesker, og advare om farene med høyt rus- og alkoholinntak i stedet for å skrive om det som alt har skjedd.
Slike saker har ikke like stor nyhetsverdi mener BT

Bare det uavnlige er interessant
– Vi publiserer det når det skjer noe som er uvanlig, forteller nyhetssjef i BT, Tor Olav Mørseth, og mener at det som kunne blitt publisert som positive saker under russetiden bare er ting som går etter skjema. Ting som går etter skjema vil ikke ha like stor nyhetsverdi.

NGVmedia har også forsøkt å få en kommentar fra politiet, men de svarer ikke på våre henvendelser.

Tekst og foto: Christine Johnsen

Kommentarer