– Dette finner vi oss ikke i

Aldri mere strikkepinner, kloke koner, vonde minner. (Illustrasjonsbilde)
Artikkelforfatter Ylva Michelsen mener det er viktig at kvinner og menn samles i toget i morgen, 8. mars (Illustrasjonsbilde)

KOMMENTAR: Vi er i starten av 2014 og i morgen er det 8. mars. Hovedparolen i toget på kvinnedagen er i år: Vern om abortloven — nei til reservasjonsrett. Dette er ganske spesielt med tanke på at vi har hatt nøyaktig den samme parolen før. På 1970-tallet. For førti år siden!

Det er selvsagt forståelig at folk har forskjellige verdier. At enkelte vil ta avstand til noe de mener er feil. Kampen for selvbestemt abort er vunnet, og reservasjonsretten er ikke en stor trussel mot dette. Det er allikevel et problem, for ved å innføre reservasjonsrett sier regjeringen at abort er et samvittighetsspørsmål på linje med drap.

Regjeringen fremstiller det som om at reservasjonsretten ikke kommer til å spille noen rolle for kvinner som er ufrivillig gravid. Når kvinner risikerer å bi møtt med et fordømmende blikk og et “Nei, dette vil ikke jeg ha noe å gjøre med! ”  er det for naivt å si at reservasjonsretten ikke vil gjøre noen forskjell. Ved å gjøre prosessen lengre blir et valg som allerede er vanskelig for enkelte enda vanskeligere. Når man går til fastlegen burde ikke hjelpen man får være avhengig av legens private moral. Om eller når man vil ha barn burde være opp til enkeltpersonen selv, uten at en lege som har valgt yrket sitt selv kan felle en moralsk dom over valgene deres.

Helseminister Bent Høie kom med et skriftlig forslag om hvordan løse problemer med fastlegers reservasjonsmulighet mot aborthenvisning. Han foreslår at alle fastleger skal ha muligheten til å reservere seg, bortsett fra de som jobber i små kommuner eller tettsteder med få leger. I tillegg skal det opplyses om hvilke leger som har reservert seg på minfastlege.no. Helseministeren mener at dette er et forslag som “Ivaretar alles rettigheter og samvittighet.” Det høres kanskje slik ut, men hva med legene som blir nektet reservasjonsrett?
Når hele alle argumenter for reservasjonsrett handler om moralen og samvittigheten til legene, ser jeg ikke hvordan dette kunne vært en god løsning for noen av partene. De som kjemper for legers samvittighetsfrihet kan umulig stille seg bak dette. Alle kvinner bør ha rett til samme hjelp hos legen sin, uansett hvor hun bor i landet og hvem som er fastlegen hennes.

Reservasjonsrett er en kamp jeg trodde vi var ferdig med. Debatten har imidlertid også ført til engasjement og store protester i media, i sosiale medier og på blogger. Kvinner som aldri før har gått i tog 8. mars sier de i vil gå i år for denne saken. Det er vanskelig å forstå at dette temaet blir tatt opp igjen, noe de store reaksjonene viser. Jeg vil oppfordre alle som er opptatt av kvinners rettigheter å gå i tog på lørdag. For å vise regjeringen at dette finner vi oss ikke i 2014.

Tekst og foto: Ylva Michelsen

Linker:
Regjeringen fremstiller det som om det ikke vil gjøre noen forskjell:
http://www.aftenposten.no/meninger/Reservasjonsmulighet-er-ikke-abortkamp-7335395.html#.UxicL_l5PsF

Forslaget til Bent Høie:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/01/20/hoeie-krever-register-over-abortnektende-leger

Mange motstandere av reservasjonsrett
Mange engasjerer seg via sosiale medier (link 1)
http://www.nrk.no/telemark/reservasjonsrett-pa-nett-1.11517519
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10128562

 

 

Kommentarer