Dristige hjerner i sitt fjerde år med samspill

Et blikk fram i tid

Hvert år holdes framtidskonferansen på skolen, med forskjellige foredragsholdere og workshops.

– Konferansen har vi hatt siden første skolesemester etter åpning, uttalte rektor ved Framtidskonferansen 2013.

Teknologi, musikk, spill, kultur og menneskeverd er gjengående tema i konferansen, og den årlige uken har vært en stor suksess blant elevene på skolen. «Dristige hjerner i samspill» er et meget sentralt uttrykk skolen bruker igjen og igjen ved flere anledninger. Nordahl Grieg videregående er en digital skole med fokus på nytenking, kreativitet og bruk av digitale hjelpemidler.

Menneskeverd i sentrum

– Framtidskonferansen 2014 skal være et bevis på kreativitet, arbeidsglede og samarbeid for et godt resultat, skriver rektor Lin Marie Holvik og prosjektleder Margareta Tveisme i programguiden for årets konferanse.

Ledelsen har tidligere stilt spørsmål om teknologi kan føre til økt menneskeverd, og foredraget til Marit Kolstadbråten vil være sentralt. Dette foredraget handler om Deaf Aid og organisasjonen hjelp til hørselshemmede ungdommer i Kenya IT-utdanning.

– De sørger for at ungdommene går fra å føle seg som en byrde til å bli en ressurs, sier rektor og prosjektleder.

Elevene på skolen har mange forskjellige valg hvor de kan velge mellom både foredrag og workshops. Alle workshopene er lagt opp for å passe både temaet til konferansen og målgruppen som elevene er i. En av de mest spennende og utfordrende workshopene er en App-workshop som går over alle de tre dagene. 45 heldige elever får være med på workshopen får være med på å produsere en app.

Elevene får besøk av Thomas Skavhellen fra SIXTY AS, som er et ledende firma innen digital produksjon. Han skal åpne workshopen med et foredrag om app-produksjon, før elevene går i gang med å produsere sin egen app. Elevene skal jobbe i et program som heter appshed, som ikke krever forkunnskaper om koding, som er den vanligste måten å utvikle en app på. Programmet brukes på skoler og universiteter bl.a. i England, og er egnet til produksjon av apper som skal nå en mindre gruppe brukere.

Forberedelser

Det er mye forberedelser før framtidskonferansen og forberedelsene starter rett etter forrige framtidskonferanse. Under forberedelsene planlegges det gjester, og hvem som skal ha kontroll over lyd, lys og kabler.

– Det er litt forskjellig hvordan vi får tak i personer til å holde workshops, men i år er det faktisk mange lærere som har laget workshops på skolen, forteller Margreta.

Det er og forslag fra elever som har ønsket forskjellige workshops, og noen av forslagene blir brukt. Foredragsholdere og personer som blir invitert til å holde workshops eller foredrag får betalt for arbeidet de gjør, det er det mesteparten av pengene som blir brukt på framtidskonferansen går til.

– Det er stort sett bare fordeler. Det er veldig kjekt, interessant og gøy å gjøre noe annerledes enn de vanlige skoledagene, men går det noe galt er det mitt ansvar, forteller Margreta Tveisme.

Superteknikere

– Den viktigste nøkkelen er samarbeid, sier elevinspektør Roald Torkildsen, som også er ansvarlig for at det tekniske blir gjennomført.

Det kan oppstå mange tekniske utfordringer under konferansen. Roald forteller at ting plutselig kan slutte å fungere som det skal. Dette har som oftest vært på grunn av dårlig planlegging, men i år er han og de syv andre teknikerne mer forberedt ved hjelp av god planlegging og lydsjekk. Roar Bakke, som har hovedansvaret for lyd, forteller at ansvaret kan variere ut i fra hva som foregår på scenen. Under et foredrag har han for eksempel kun ansvaret for én mikrofon, mens under en bandkonsert kan det bli opp til 25 ulike kanaler i bruk samtidig. Når det kun gjelder lyden kan det også oppstå en del utfordringer.

– Noe publikum sjeldent tenker over, er at skoletorget er et krevende rom å kontrollere lyd i. Det er vanskelig å skape balanse i rommet, og lyden høres forskjellig ut ifra hvor i rommet man befinner seg, forteller Bakke.

– Et godt tips er å sette seg så nærme miksebordet som mulig for best lyd, ler Roar Bakke.

Les også: Myteknusing i skolen

Les også: Dårlige kopier bringer ikke verden fremover

Les også: Spill er ikke bare lesing, det er skriving og lesing

Tekst: Christine Johnsen, Marte Omdal Bødtker, Sandra Karlsen, Kristin Eidsheim og Henriette Bottolfsen (2MK)

Kommentarer